Trang Chủ

 

Li Ng...

 

Chào mng Khách nhân viếng thăm Đào Hoa Viên!

 

Đây là viên trang ca Đào T; nơi ta dng chân sau nhiu năm đây đó. Mt mái hiên che mưa gió, mt tm lòng thnh thơi nơi thế ngoi – vui cùng thanh nguyt phong sơn, hưởng cnh an nhàn thanh tnh. Đào T mong Khách nhân cũng tìm được thoi mái khi viếng thăm viên trang ca ta…

 

 

Xuân du phương tho đa

H thưởng lc hà trì

Thu m hoàng hoa tu

Đông ngâm bch tuyết thi

 

 

Đào Hoa Viên là gia cũng là tâm ca Đào T. Trong lúc đi đây đó ta đã sưu tm được mt s tác phm mà bn thân yêu thích, đc bit là nhng tác phm nhân văn cùng tho mc thi thư. Nay nhân lúc nhàn h Đào T s dùng thi gian rnh ri đ ghi chép và lưu tr li ti Đào Hoa Viên. Rt mong có th chia s cùng Khách nhân! Đào T sưu tm ch vì yêu thích, và lưu truyn ch vì mun chia s cùng mi người. Ta hoàn toàn phi thương mi; không mưu cu tư li – ch có mt chút tư nim là mun làm m lòng nhng l khách ly hương như ta. Mong có th thông cm và lượng th!

 

 

Đào T sng n cư sơn lâm nên đi vi kiến thc thế gii bên ngoài ta vô cùng trân quý. Đào T s trân trng ý kiến xây dng và s giúp đ ca Khách nhân. Nhưng ta là mt k đau tim, không chu ni kích đng, vì vy mong Khách nhân s ôn hòa ch dn. Xin đng ném đá vung gy… Đào T s chết gic lin đy!

 

 

Cui cùng, Đào T xin Khách nhân khi viếng thăm viên trang ca ta s th hòa vi quý. Mi người vui v gp mt ri vui v cùng nhau ra v. Khách nhân có th t do ngh lun, nhưng hãy dùng li l và ngôn t nhã nhn đ thâu phc nhân tâm. Xin đng biến viên trang ca ta thành võ đài hay chiến trường! Ta lp Đào Hoa Viên làm nơi tnh dưỡng, cũng là vườn hoa thơ nhc đ mi người cùng thưởng thc. Mong Khách nhân tôn trng tâm ý ca ta.

 

 

Đào T thân chào.

 

 

 

 

Xuân Giáp Ng - 2014