Audio CẢI LƯƠNG – Tuồng Cổ - Đào Hoa Viên – Phòng Tranh

Go to content

Main menu

Audio CẢI LƯƠNG – Tuồng Cổ

CỔ NHẠC - music album
 
 


Audio CẢI LƯƠNG – Tuồng Cổ


 
 


Xin chờ một chút …
Đang tải audio !

 
 
 


Bạch Viên Tôn Các
Mỹ Châu - Thành Được

 


Bên Cầu Dệt Lụa
Thanh Nga – Thanh Sang

 
 
 
 
 
 


Dạ Xoa Hoàng Hậu
Lệ Thủy – Minh Vương

 


Dốc Sương Mù
Mỹ Châu – Minh Phụng – Minh Cảnh

 
 
 
 
 
 


Đưng Gươm Nguyên Bá
Thanh Kim Huệ – Minh Vương - Thanh Tuấn

 


Hoa Mộc Lan
Lệ Thủy – Minh Vương

 
 
 
 
 
 


Khi Rừng Mới Sang Thu
Mỹ Châu – Minh Phụng– Tấn Tài

 


Mộng Bá Vương
Thanh Nga – Phượng Liên – Tấn Tài

 
 
 
 
 
 
 


Tiếng Trống Mê Linh
Thanh Nga- Thanh Sang

 


Tâm Sự Ngọc Hân
Mỹ Châu – Tuấn Thanh

 
 
 
 
 
 


Má Hồng Phận Bạc 1
Bạch Tuyết- Hùng Cường

 


Má Hồng Phận Bạc 2
Bạch Tuyết- Thành Được


 
 
 
 
 
 


Mạnh Lệ Quân
Lệ Thủy – Minh Vương

 


Mùa Thu Trên Bạch Mã Sơn
Mỹ Châu – Minh Cảnh

 
 
 
 
 
 


Ni Cô Diệu Thiện
Thanh Nga – Hữu Phước – Út Trà Ôn

 


Người Gọi Đò Bên Sông
Mỹ Châu – Minh Phụng – Dũng Thanh Lâm

 
 
 
 
 
 


Tâm Sự Loài Chim Biển
Mỹ Châu – Minh Phụng – Dũng Thanh Lâm

 


Tây Du Ký
Bạch Tuyết – Hùng ờng

 
 
 
 
 
 


Tây Thi
Lệ Thủy – Chí Tâm – Thanh tuấn


 


Thất Tinh Mai
Bạch Lê – Hữu Lợi


 
 
 
 
 
 


Thủ Cung Sa
Bạch Tuyết – Thành Được


 


Võ Tòng Sát Tẩu
Bạch Lê – Hữu Lợi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Back to content | Back to main menu