Audio Tiếng Hát THANH NGA - Đào Hoa Viên – Phòng Tranh

Go to content

Main menu

Audio Tiếng Hát THANH NGA

CỔ NHẠC - music album
 
 


Audio - Tiếng Hát THANH NGA


 
 


Xin chờ một chút …
Đang tải audio !

 
 
 


- Trăng Lên Đỉnh Núi
Thanh Nga- Tấn Tài- Hùng Cường

 


An Lộc Sơn
Thanh Nga- Tấn Tài- Thành Được

 
 
 
 
 
 


Mộng Bá Vương
Thanh Nga- Tấn Tài- Phượng Liên

 


Bên Cầu Dệt Lụa
Thanh Nga- Thanh Sang

 
 
 
 
 
 


– Quan Công Phò Nhị Tẩu
Thanh Nga- Thành Được

 


San Hậu
Thanh Nga- Hữu Phước

 
 
 
 
 
 


Xử Án Bàng Quý Phi
Thanh Nga- Út Trà Ôn

 


Ni Cô Diệu Thiện
Thanh Nga- Hữu Phước

 
 
 
 
 
 


Tiếng Trống Mê Linh
Thanh Nga- Thanh Sang

 
 
 
 
 
 
 


Sông Dài
Thanh Nga- Hữu Phước

 


Tấm Lòng Của Biển
Thanh Nga- Hữu Phước

 
 
 
 
 
 
 
 


Nửa Đi Hương Phấn
Thanh Nga- Thành Được

 


Ngôi Nhà Ma
Thanh Nga- Hữu Phước

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Back to content | Back to main menu