Trang 1 - Đào Hoa Viên – Phòng Tranh

Go to content

Main menu

Trang 1

HOA VIȆN - photos album > THẢO MỘC VÀ ÂM NHẠC - music album
 
 


THẢO MỘC VÀ ÂM NHẠC


 
 


Đang tải hình … Xin vui lòng chờ một chút !!!

 
 
 
 


Anh
Đào = Prunus Cerasus

 
 
Anh Đào = Prunus cerasus

Cơn Mưa Hoa Anh Đào
Nhạ
c: (chưa biết)
Ca sĩ: Phạm Thành Long


Hoa Anh Đào Trong Gió
Nhạ
c: (chưa biết)
Ca sĩ: Nguyên Vũ


Mùa Hoa Anh Đào  
Nhạc: Thanh
Sơn
Ca sĩ: Ngọc Lan

Cơn Mưa Hoa Anh Đào <br />Nhạc: (chưa biết)<br />Ca sĩ: Phạm Thành Long <br />
Cơn Mưa Hoa Anh Đào <br />Nhạc: (chưa biết)<br />Ca sĩ: Phạm Thành Long <br />
Cơn Mưa Hoa Anh Đào <br />Nhạc: (chưa biết)<br />Ca sĩ: Phạm Thành Long <br />
 
 
 
 

Bần (họ Bằng lăng) = Sonneratia caseolaris

 
 

Hoa Bần Rơi
Nhạc:
(chưa biết)
Ca sĩ: Phương Thùy

 
 
 
 
 
 

Bầu (dây_trái) = Lagenaria siceraria

 
 

Sa Mưa Giông
Nhạc: Bắ
c Sơn
Ca sĩ: Đình Văn

 
 
 
 
 
 

Bằng lăng (hoa Tử vi) = Lagerstroemia sp.


 
 

Đường Tím Bằng Lăng
Nhạc: (chưa biết)
Ca sĩ: Khánh Duy, Phương Du

Hoa Bằng Lăng
Nhạc: Nhật Ngân
Ca sĩ: Trường Vũ

Hoa Bằng Lăng Tím
Nhạc: Hoàng Trang
Ca sĩ: Như Quỳnh

 
 
 
 
 
 

Xuân Trên Đồi Bằng Lăng
Nhạc: Võ Đông Điền
Ca sĩ: Đình Văn

 
 
 
 

Bèo = Salvinia sp

 
 

Bèo Giạt Mây Trôi
Nhạc : Dân ca
Ca sĩ: Kiề
u Hưng

Một Cánh Bèo Trôi
Nhạc:
(chưa biết)
Ca sĩ: Hương Lan

Tựa Cánh Bèo Trôi
Nhạc:
(chưa biết)
Ca sĩ: Thanh Tuyền


 
 
 
 

Bí rợ (dây/trái) = Cucurbita maxima

 
 

Bao Giờ Gặp Lại Em
Nhạc:
(chưa biết)
Ca sĩ: Khánh Ly


Bông Bí Vàng
Nhạc:
(chưa biết)
Ca sĩ: Chế Thanh


Màu Hoa Bí
Nhạc: Võ
Đông Điền
Ca sĩ:
ờng Nguyên

 
 
 
 

Bông giấy (hoa Giấy) = Bougainvillea brasiliensis

 
 

ới Giàn Hoa Giấy

Nhạc: (chưa biết)
Ca sĩ: Mạ
nh Đình


Mưa Trên Giàn Bông Giấy
Nhạc:
(chưa biết)
Ca sĩ: Tường Nguyên


 
 
 
 
 
 

ởi (Bòng) = Citrus maxima (Pomelo)

 
 

Bông Bưởi Hoa Cau
Nhạc:
(chưa biết)
Ca sĩ: Phi Nhung

Hương Thầm
Thơ: Phan Thị Thanh Nhàn
Nhạc: Vũ Hoàng
Ca sĩ: Bảo Yến


 
 
 
 
 
 

Cà tím (cà dái dê,  cà bát)= Solanum melongena


 
 

Áo Cưới Màu Hoa Cà
Nhạc:
(chưa biết)
Ca sĩ: Quang Lê

Đám Cưi Đầu Xuân
Nhạc: Trần Thiện Thanh
Ca sĩ: Nhậ
t Trường


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trang trước


 
 
 
 
Back to content | Back to main menu