Trang 2 - Đào Hoa Viên – Phòng Tranh

Go to content

Main menu

Trang 2

HOA VIȆN - photos album > THẢO MỘC VÀ ÂM NHẠC - music album
 
 


Cát đằng (hoa Bông Báo) = Thunbergia grandiflora

 
 

Chuyện Tình Hoa Cát Đằng
Nhạc:
(chưa biết)
Ca sĩ: Trung Hậu


Tình Hoa Cát Đằng
Nhạ
c: (Ngâm thơ)
Ca sĩ: Đài Trang


 
 
 
 


Cau (cây, trái)= Areca catechu

 
 

Cau Thắm Trầu Xanh
Nhạc:
(chưa biết)
Ca sĩ: Đình Văn


Qua Cầu Gió Bay
Nhạc: Dân ca
Ca sĩ: Elvis Phương, Ái Vân


 
 
 
 


Chanh ta (Chanh xanh) = Citrus aurantifolia


 
 

Chân Quê

Thơ: Nguyễn Bính

Nhạc: Song Ngọc
Ca sĩ: Chung Tử
Lưu


Con Chim Manh Manh
Nhạc: Dân Ca Nam Bộ
Ca sĩ: Nhất Sinh


 
 
 
 


Chè (lá Trà) = Camellia sinensis

 
 

Trăng Sáng Vườn Chè
Nhạc: Dân ca
Ca sĩ: Ái Vân

 
 
 
 


Chôm chôm = Nephelium lappaceum

 
 

Chôm Chôm Lý Qua Phà
Nhạc:
(chưa biết)
Ca sĩ: Ngọc Hải


Tình Đẹp Mùa Chôm Chôm
Nhạc: Vinh Sử
Ca sĩ: Đình Văn

 
 
 
 


Chùm gởi (Tầm gởi) = Viscum album L - Loranthacea Santalaceae

 
 

Hoa Chùm Gởi
Nhạc:
(chưa biết)
Ca sĩ: Quỳnh Dung


 
 
 
 


Chuối mật = Musa paradisiaca

 
 

Chuối Ngọt Trung Du
Nhạc: (chưa biết)
Ca sĩ: Nhất Sinh, Ái Xuân

 
 
 
 


Cỏ May = Chrysopogon aciculatus

 
 

Bông Cỏ May
Nhạc:
(chưa biết)
Ca sĩ: Trường Vũ


 
 
 
 


Cỏ Mắc cở (hoa Trinh nữ) = Mimosa pudica

 
 

Hoa Trinh Nữ
Nhạc: Trần Thiện Thanh
Ca sĩ: Tuấn Vũ, Phượng Mai

Ngậm Ngùi
Thơ: Huy Cận
Nhạc: Phạm Duy
Ca sĩ: Ý Lan

 
 
 
 
 


Cúc ta = Chrysanthemum morifolium

 
 

Bông Cúc Trắng
Nhạc:
(chưa biết)
Ca sĩ: Thanh Lan


Hoa Vàng Mấy Đ
Nhạc: Trị
nh Công Sơn
Ca sĩ: Khánh Ly


Thơ Tình Cuối Mùa Thu
Nhạc:
(chưa biết)
Ca sĩ: Anh Thơ


 
 
 
 
 
 

Về Yêu Hoa Cúc
Nhạc:
(chưa biết)
Ca sĩ: Elvis Phương


 
 
 
 
 
 

Niệm Khúc Hoa Vàng

Nhạc: Trịnh Công Sơn
Ca sĩ: Khánh Ly


 
 
 

Dạ Lý Hương = Cestrum noeturnum murray

 
 

Màu Hoa Dạ Lý
Nhạc:
(chưa biết)
Ca sĩ: Ý Lan


Mùi Hương Dạ Lý
Nhạc:
(chưa biết)
Ca sĩ: Hồng Trúc


 
 
 
 
 


Dâu tằm = Morus alba

 
 

Chuyện Tình Vườn Dâu
Nhạc:
(chưa biết)
Ca sĩ: ờng Nguyên


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Back to content | Back to main menu