Trang 5 - Đào Hoa Viên – Phòng Tranh

Go to content

Main menu

Trang 5

HOA VIȆN - photos album > THẢO MỘC VÀ ÂM NHẠC - music album
 
 


Mơ (Hạnh) = Prunus armeniaca  
Mận (Hạnh) = Prunus domestica, Prunus salicina

 
 

Gái Xuân  
Nhạc: Từ Vũ
Ca sĩ: Ý Lan

 
 
 
 


Mộc lan  = Magnolia sp.

 
 

Hương Mộc Lan
Nhạc: (chưa biết)
Ca sĩ: Trần Thái Hòa

 
 
 
 


Mồng tơi tím (Mồng tơi leo) = Basella rubra

 
 

Mực Tím Mùng Tơi
Nhạc: (chưa biết)
Ca sĩ: Thế Sơn, Hoàng Lan

Trái Mồng Tơi
Nhạc: (chưa biết)
Ca sĩ: Chế Thanh

 
 
 
 


Mù u = Calophyllum inophyllum

 
 

Bẻ Bàng Bướm Đậu Mù U
Nhạc: (chưa biết)
Ca sĩ: Thùy Trang

Bông Mù U
Nhạc:
(chưa biết)
Ca sĩ:
Như Quỳnh

Sông Quê  
Nhạc: Đinh Trầm Ca
Ca sĩ: Thái Châu, Phi Nhung

 
 


Mua tím Brasil = Tibouchina urvilleana

 
 

Bông Mua Tím

Nhạc: Hà Phương
Ca sĩ: Ngọc Huyền

Cánh Đồng Hoa Mua Tím
Nhạc: (chưa biết)
Ca sĩ: Đan Trường

 
 
 
 


Muống biển (cỏ) = Ipomoea biloba

 
 

Chuyện Tình Muống Biển

Nhạc: (chưa biết)
Ca sĩ: Giao Linh

 
 
 
 


Mười giờ (hoa) = Portulaca grandifolia

 
 

Hoa Mười Giờ   
Nhạc: Đài Trang
Ca sĩ: Thạch Thảo & Ngọc Hải

Chuyện Cô Gái Hoa Mười Giờ
Nhạ
c: Chưa biết
Ca sĩ: Hải Triều

Tí Ngọ Của Tôi
Nhạc: (chưa biết)
Ca sĩ: Trường Vũ


 
 


Ngâu (hoa) = Aglaia odorata  

 
 

Chút Nắng Mong Manh
Nhạc: Trần Thiết Hùng
Ca sĩ: Thái Châu

Gọi Em Là Đóa Hoa Sầu
Thơ: Phạm Thiên Thư
Nhạc: Phạm Duy
Ca sĩ: Vũ Khanh

 
 
 
 


Ngọc lan  = Michelia sp.


 
 

Chuyện Tình Hoa Ngọc Lan
Nhạc:
(chưa biết)
Ca sĩ: Ngọc Hồ

Hương Ngọc Lan
Nhạc: Lê Dinh - Hòang Trọng
Ca sĩ: Hạ Vy

Lối Cũ Ta Về
Nhạc: Thanh Tùng
Ca sĩ: Elvis Phương

Ngọc Lan
Nhạc: Dương Thiệu Tước
Ca sĩ: Ánh Tuyết

 
 
 
 
 
 

Tìm Lại Cành Ngọc Lan
Nhạc: (chưa biết)
Ca sĩ: Ngọc Hồ

 
 


Nhãn lồng (dây Lạc tiên, Chùm bao) = Passiflora foetida

 
 

Lý Chim Quyên

Nhạc: Dân Ca
Ca sĩ:
Hương Lan

Một Cánh Bèo Trôi

Nhạc: (chưa biết)
Ca sĩ:
Hương Lan

 
 
 
 


Ô môi = Cassia grandis


 
 

Bông Ô Môi
Nhạc: (chưa biết)
Ca sĩ: Trọng Phúc, Xuân Mỹ

 
 
 
 


Păng-xê (hoa pensée) = Viola x wittrockiana


 
 

Cánh Hoa Yêu  
Nhạc: Hòang Trọng / Vĩnh Phúc
Ca sĩ: Thạch Thảo


Chuyện Tình Hoa Pensee
Nhạc: Ngọc Sơn
Ca sĩ: Giao Linh, Tuấn Vũ

Màu Tím Pensee

Nhạc: (chưa biết)
Ca sĩ: Giao Linh

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Back to content | Back to main menu