Trang 6 - Đào Hoa Viên – Phòng Tranh

Go to content

Main menu

Trang 6

HOA VIȆN - photos album > THẢO MỘC VÀ ÂM NHẠC - music album
 
 


Phù dung (bông Bụp) = Hibiscus mutabilis

 
 

Đóa Phù Dung
Nhạc: (chưa biết)
Ca sĩ: Quỳnh Lan

Hoa Lồng Đèn
Nhạc: (chưa biết)
Ca sĩ: Kim Tử
Long, Phương Dung (VN)

 
 
 
 


Phượng tím = Jacaranda acutifolia


 
 

Mùa Phượng Tím
Nhạc:
Ca sĩ: Mạnh Đình

 
 
 
 


Phượng vĩ = Delonix regia  

 
 

Ba Tháng Tạ Từ
Nhạ
c: Thanh Sơn
Ca sĩ: Duy Khánh


Biết Đâu Tìm
Nhạ
c: Hoàng Thi Thơ
Ca sĩ: Hoàng Oanh


Chùm Hoa Phượng Nhỏ
Nhạc: Bắ
c Sơn
Ca sĩ: Hương lan


 
 
 
 
 
 

Hai Cánh Phượng Buồn
Nhạc:
(chưa biết)
Ca sĩ: Ngọ
c Sơn, Thạch Thảo


 
 
 

Lưu Bút Ngày Xanh
Nhạc: Thanh Sơn
Ca sĩ: Ngọc Sơn


Màu Hoa Phượng Vĩ
Nhạc:
(chưa biết)
Ca sĩ: Thiên Trang


Nỗi Buồn Hoa Phượng
Nhạc: Thanh Sơn
Ca sĩ: Thanh Tuyền

 
 
 
 
 
 

Phượng Buồn
Nhạ
c: Thanh Sơn
Ca sĩ: Mai Hậu, Khánh Duy


 
 
 
 
 
 

Sắc Hoa Màu Nhớ
Nhạc: Nguyễn Văn Đông
Ca sĩ: Thế Sơn, Như Quỳnh

 
 


Quỳnh hương (Nguyệt Quỳnh) = Epiphyllum oxypetalum

 
 

Dạ Quỳnh Hương
Nhạc: (chưa biết)
Ca sĩ: Trần Thái Hòa


Hoa Nở Về Đêm
Nhạc: Mạnh Phát
Ca sĩ: Thiên Trang

Quỳnh Hương
Nhạc: Trịnh Công Sơn
Ca sĩ: Ý Lan


 
 


Sầu đâu/đông (Xoan) = Melia azedarach

 
 

Hoa Tím Sầu Đông
Nhạc: (chưa biết)
Ca sĩ: Nhất Sinh

 
 
 
 


Sầu riêng = Durio zibethinus

 
 
 

Chuyện tình Cô Gái Sầu Riêng
Nhạc: (chưa biết)
Ca sĩ: Mộng Thi

Mùa Sầu Riêng
Nhạc: (chưa biết)
Ca sĩ: Trường Vũ

 
 
 

Lá sầu riêng
Nhạc:
(chưa biết)
Ca sĩ: Phi Nhung


Sầu Riêng
Nhạc:
(chưa biết)
Ca sĩ: Ngọc Hải


 
 


Sen hồng = Nelumbo nucifera

 
 

Chuyện Tình Em Gái Ao Sen
Nhạc: Anh Bằng
Ca sĩ: Trường Vũ

Tác Nước Đầu Đình
Nhạc: Dân Ca
Ca sĩ: Ái Vân, Elvis Phương

Tống Biệt Hành
Nhạc: (chưa biết)
Ca sĩ: Khánh Ly

 
 


Sim (hoa, trái) = Rhodomyrtus tomentosa

 
 

Chiều Bên Đồi Sim
Nhạ
c: Đài Phương Trang
Ca sĩ: Trư
ng Vũ, Như Quỳnh


Chuyện Hoa Sim
Thơ: Hữu Loan
Nhạc: Anh Bằng
Ca sĩ: Như Quỳnh


Chuyện người con gái hái sim
Nhạc:
(chưa biết)
Ca sĩ: Nguyệt Thanh


 
 

Đồi tím hoa sim
Nhạc: (chưa biết)
Ca sĩ: Tài Linh

Hoa Tím Rừng Chiều
Thơ: Hữu Loan
Nhạc: Anh Bằng
Ca sĩ: Thanh Phong, Hương Lan

Những Đồi Hoa Sim
Thơ: Hữu Loan
Nhạc: Dzũng Chinh
Ca sĩ: Phương Dung

 
 


So/Sua đũa = Sesbania grandiflora

 
 

Bông So Đũa
Nhạc: (chưa biết)
Ca sĩ: Hà Phương

Cây Sua Đũa
Nhạc: (chưa biết)
Ca sĩ: Đình Văn


Chùm Bông Sua Đũa

Nhạc: (chưa biết)
Ca sĩ: Hương Lan


 
 


Sứ cùi (hoa Đại) = Plumeria sp.

 
 

Hoa Sứ Nhà Nàng
Nhạ
c: Hoàng Phương
Ca sĩ: Elvis Phương


Hương Hoa Sứ
Nhạc: (chưa biết)
Ca sĩ: Yến Vy

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Back to content | Back to main menu