Trang 7 - Đào Hoa Viên – Phòng Tranh

Go to content

Main menu

Trang 7

HOA VIȆN - photos album > THẢO MỘC VÀ ÂM NHẠC - music album
 
 


Sữa (hoa) = Alstonia scholar  

 
 

Hoa Sữa
Nhạc: (chưa biết)
Ca sĩ: Nhã Phương

 
 
 
 
 


Tầm xuân (họ
ờng) = Rosa multiflora


 
 

Nụ tầm xuân
Nhạc: (chưa biết)
Ca sĩ: Ý Lan, Vũ Khanh

 
 
 
 
 


Thạch thảo = Erica carnea, E. tetralix
Thạch thảo (Trường niên thảo) = Calluna vulgaris

 
 

Mùa Thu Chết
Nhạc: (chưa biết)
Ca sĩ: Elvis Phương

 
 
 
 
 


Thiên điểu (hoa “chim thiên đường”) =  Strelitzia reginae  

 
 

Hoa Thiên Điểu
Nhạc:
(chưa biết)
Ca sĩ: Bảo Thy


 
 
 
 
 


Thiên lý (hoa) = Telosma cordata

 
 

Chuyện giàn thiên lý 1
Thơ: Yên Thao
Nhạc: Anh Bằng
Ca sĩ: Mạnh Đình

Chuyện giàn thiên lý 2
Thơ: Yên Thao
Nhạc: Anh Bằng
Ca sĩ: Mạnh Đình

Màu Hoa Thiên Lý
Nhạc: Hòang Thi Thơ
Ca sĩ: Thanh Thúy

 
 
 


Thông (cây Tùng) = Abies sp.  

 
 

Thế Rồi Một Mùa Hè
Nhạc: Phạm Mạnh Cương
Ca sĩ: Hoàng Oanh

 
 
 
 
 


Thủy tiên = Narcissus tazetta var. Orientalis

 
 

Hoa Thủy Tiên
Nhạc: Lê Thương
Ca sĩ: Khánh Ly

 
 
 
 
 


Tigôn (dây bông Nho) = Antigonon leptopus

 
 

Chuyện Hoa Tigôn
Nhạc: Anh Bằng / Thơ: T.T.Kh.
Ca sĩ: Như Quỳnh

Hai Sắc Hoa Tigôn
Nhạc: Trần Trịnh / Thơ T.T.Kh.
Ca sĩ: Hoàng Oanh

Nếu Biết Tôi Lấy Chồng
Nhạc: (chưa biết)
Ca sĩ: Phương Diễm Hạnh

 
 
 
 
 

Hoa Huyết Tâm  = Dicentra spectabilis  (English= “Bleeding heart”) - Loại hoa này mới thật giống những quả tim vỡ !

 
 
 
 


Tơ liễu (Liễu rũ) = Salix babylonica    

 
 

Tơ Liễu Còn Xanh
Nhạc: (chưa biết)
Ca sĩ: Lưu Bích

Đào Liễu
Nhạc: (chưa biết)
Ca sĩ: Thu Huyền

 
 
 
 
 


Tràm = Melaleuca_leucadendron

 
 

Hương Tràm
Nhạc: (chưa biết)
Ca sĩ: Tài Linh

 
 
 
 
 


Trang (hoa Đơn) = Ixora

 
 

Hoa Trang Vườn Cũ
Nhạc:
(chưa biết)
Ca sĩ: Hương Lan


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Back to content | Back to main menu