Trang 8 - Đào Hoa Viên – Phòng Tranh

Go to content

Main menu

Trang 8

HOA VIȆN - photos album > THẢO MỘC VÀ ÂM NHẠC - music album
 
 


Trầu không (lá trầu & trái cau) = Piper betle

 
 

Dây Trầu Xanh
Nhạc:
(chưa biết)
Ca sĩ: Yến Khoa


Hoa Cau Vườn Trầu
Nhạc:
(chưa biết)
Ca sĩ: Tường Nguyên, Hoàng Lan


Miếng Trầu Duyên
Nhạc: (chưa biết)
Ca sĩ: Bùi Thiện,
Họa Mi

 
 
 
 
 
 

Trầu Cau
Nhạc: (chưa biết)
Ca sĩ: Đình Văn, Phương Dung (sau 1975)

 
 
 
 
 
 

Trầu Thắm Cau Xanh
Nhạc: (chưa biết)
Ca sĩ: Đình Văn

 
 
 


Tre = Bambusa arundinacea

 
 

Cầu Tre Ngày Xưa
Nhạc: (chưa biết)
Ca sĩ: Trọng Phúc

Lũy Tre Làng
Nhạc: (chưa biết)
Ca sĩ: Đình Văn

Mấy Nhịp Cầu Tre
Nhạc: (chưa biết)
Ca sĩ: Quang Lê, Phi Nhung

 
 
 


Trúc = Bambusa multiplex, Bambusa vulgaris

 
 

Lý Cây Trúc
Nhạc: Dân Ca
Ca sĩ: Hà Phương, Mạnh Đình

 
 
 
 
 


Trúc đào = Nerium oleander

 
 

Trúc Đào
Thơ: Nguyễn Tất
Nhiên
Nhạc: Phạm Duy
Ca sĩ: Mạnh Đình

 
 
 
 
 


Trứng cá = Muntingia calabura

 
 

Nhành Cây Trứng Cá
Nhạc: (chưa biết)
Ca sĩ: Ngọc Hải

Chiều ớc Lũ

Nhạc: (chưa biết)
Ca sĩ: Mạnh Quỳnh

 
 
 
 
 


ờng vi (hoa hường leo) = Rosa multiflora

 
 

Cô Láng Giềng
Nhạc: Hoàng Quý
Ca sĩ: Sĩ Phú

Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ
Nhạc: Trịnh Công Sơn
Ca sĩ: Quang Dũng

 
 
 
 
 


Vông vang (họ Bụp) = Hibiscus abelmoschus,
Abelmoschus moschatuschus

 
 

Hoa Vông Vang Trắng
Nhạc: (chưa biết)
Ca sĩ: Mạnh Quỳnh

 
 
 
 
 


Xoan ( Sầu đâu/đông)  = Melia azedarach

 
 

Thuở Ấy Yêu Nhau
Nhạc: Hoàng Nguyên
Ca sĩ: Như Quỳnh

Hoa Xoan Bên Thềm Cũ  
Nhạc: Tuấn Khanh
Ca sĩ: Thanh Lan

 
 
 
 
 


Xương rồng (sa mạc) = Cactus

 
 

Chuyện Tình Hoa Xương Rồng
Nhạc: (chưa biết)
Ca sĩ: Hồng Trúc

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Back to content | Back to main menu