Video TUỒNG CỔ - Đào Hoa Viên – Phòng Tranh

Go to content

Main menu

Video TUỒNG CỔ

CỔ NHẠC - music album
 
 


Video  TUỒNG CỔ


 
 


Xin chờ một chút …
Đang tải audio !

 
 
 
 


Thái Hậu Dương Vân Nga
Nghệ sĩ: Ngọc Giàu - Bạch Tuyết


Tiếng Trống Mê Linh
Nghệ Sĩ: Thanh Nga – Thanh Sang

 
 
 
 
 


Bên Cầu Dệt Lụa
Thanh Nga- Thanh Sang


Tâm Sự Ngọc Hân – Phần 1

Nghệ Sĩ: Mỹ Châu, Tuấn Thanh, Hùng Minh

 
 
 
 
 


Tâm Sự Ngọc Hân – Phần 2

Nghệ Sĩ: Mỹ Châu, Tuấn Thanh, Hùng Minh


Tâm Sự Ngọc Hân – Phần 3

Nghệ Sĩ: Mỹ Châu, Tuấn Thanh, Hùng Minh

 


Tâm Sự Ngọc Hân – Phần 4

Nghệ Sĩ: Mỹ Châu, Tuấn Thanh, Hùng Minh


Tâm Sự Ngọc Hân – Phần 5

Nghệ Sĩ: Mỹ Châu, Tuấn Thanh, Hùng Minh

 


Tâm Sự Ngọc Hân – Phần 6

Nghệ Sĩ: Mỹ Châu, Tuấn Thanh, Hùng Minh


Tâm Sự Ngọc Hân – Phần 7

Nghệ Sĩ: Mỹ Châu, Tuấn Thanh, Hùng Minh

 


Tâm Sự Ngọc Hân – Phần 8

Nghệ Sĩ: Mỹ Châu, Tuấn Thanh, Hùng Minh


Tâm Sự Ngọc Hân – Phần 9

Nghệ Sĩ: Mỹ Châu, Tuấn Thanh, Hùng Minh

 


Tâm Sự Ngọc Hân – Phần 10

Nghệ Sĩ: Mỹ Châu, Tuấn Thanh, Hùng Minh


Tâm Sự Ngọc Hân – Phần 11

Nghệ Sĩ: Mỹ Châu, Tuấn Thanh, Hùng Minh

 


Tâm Sự Ngọc Hân – Phần 12

Nghệ Sĩ: Mỹ Châu, Tuấn Thanh, Hùng Minh

 
 
 
 
 
 
 


TĐ- Phụng Nghi Đình 1
Thanh Nga- Phùng Há


TĐ- Phụng Nghi Đình 2
Thanh Nga- Phùng Há

 
 
 
 
 


Kiều Nguyệt Nga
Bạch Tuyết - Thanh Sang


– Bão Táp Nguyên Phong 1
Đoàn ci lương Minh Tơ

 
 
 
 
 


– Bão Táp Nguyên Phong 2
Đoàn ci lương Minh Tơ


– Bão Táp Nguyên Phong 3
Đoàn ci lương Minh Tơ

 
 
 
 
 


Câu Thơ Yên Ngựa 1
Đoàn ci lương Minh Tơ


Câu Thơ Yên Ngựa  2

Đoàn ci lương Minh Tơ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Back to content | Back to main menu